Apua terveydellisiin haasteisiin eri elämän vaiheissaApua terveydellisiin haasteisiin eri elämän vaiheissa


minusta

Apua terveydellisiin haasteisiin eri elämän vaiheissa

Meille tulee vastaan eri ikäisinä erilaisia terveyteen liittyviä haasteita. Joskus ne voivat koskettaa meitä myös läheisien kautta, jos olemme tukena heidän terveysongelmien kanssa. Blogiin pyritään tuomaan esimerkkejä ja neuvoja eri tilanteista ja eri elämänvaiheista. Isoja muutoksia omaan terveyteen voi tulla onnettomuuksien myötä esimerkiksi murtumien tai muiden vammojen muodossa, rankka elämän vaihe voi tuoda mukanaan masennuksen tai uupumisen, ja myös päihdeongelmat ovat hyvin yleisiä. Näissä tilanteissa halutaan yleensä tietoa sekä tukea, joten täällä kirjoituksissa pyritään sitä tuomaan. Blogissa pyritään tuomaan yleistä tietoa, mutta ihan myös käytännön vinkkejä arkeen. Esimerkiksi mihin lääkäriin ottaa yhteyttä tai miten ruutinien muutoksella voi helpottaa elämää. Toivottavasti saat hyötyä kirjoituksista, lukuiloa!

Kategoriat

Viimeisimmät julkaisut

Apteekki siirtyy verkkokauppaan
16 October 2020

Yhä useammat kaupat siirtyvät kivijalkaliikkeistä

Päihdekuntoutukseen ohjautuminen eri ikäluokissa
7 May 2020

Kuten meistä monet ovat nähneet, on päihdeongelmaa

Päihdekuntoutukseen ohjautuminen eri ikäluokissa

Kuten meistä monet ovat nähneet, on päihdeongelmaa kaikissa ikäluokissa. Se kuinka ketäkin voi auttaa tai lähestyä avun kera, voi vaihdella paljonkin. Seuraavassa käydään läpi eri ikäluokkien päihdeongelman ominaispiirteitä ja miten ohjautua päihdekuntoutukseen.

Nuoret

Nuorille päihteiden käyttö tulee ajankohtaiseksi kun teini-ikä alkaa. Se on aika, jolloin koetellaan rajoja ja aletaan tutustua aikuisten elämään vaikka ollaan vielä monessa suhteessa lapsia. Päihteiden käyttöön kuuluu tällöin paljon asioita kuten hyväksynnän haku ja ryhmään kuuluminen. Halu näyttää, että on yhtä hyvä ja rohkea kuin muut, on tärkeää, jolloin päihteiden ensimmäiset käyttökerrat liittyvät yleensä tähän. Kuuluu siihen tietysti myös uuden asian viehätystä. Joillakin tämä jää päälle tavaksi, joka alkaa haitata koulunkäyntiä ja muuta elämää. Kun huomaa päihteiden käyttöä nuorilla, yleensä siihen puuttuvat omat vanhemmat, opettaja tai terveydenhoitaja. Luonnollisesti nuori myös kuuntelee parhaiten sellaista henkilöä, jolle hänen on helppo puhua ja joka ymmärtää. Tällainen henkilö voi olla vaikka sisarukset tai jokin toinen aikuinen kuin oma vanhempi lähipiirissä. Rajojen asettaminen ja avoin keskustelu on tärkeää, kun käsitellään nuoren päihdeongelmaa.

Nuoret aikuiset

Nuorten aikuisten kohdalla ongelma voi tulla ilmi opintojen huonona etenemisenä tai kaverisuhteiden ongelmina. Koulun terveydenhuoltojärjestelmän puoleen voi aina turvautua ja tietysti ystävät ovat isossa roolissa myös, kun vanhempien luona ei enää asuta ja ongelmat eivät näy sinne asti. Vaikka juhlinta saattaa tähän opiskelijaelämänvaiheeseen kuulua, mutta kun se alkaa vaikuttaa muuhun elämiseen jatkuvasti, puhutaan ongelmasta. Mikäli opintojen aikana ei saa otetta normaalista elämästä päihteiden käytön takia, on syrjäytymisriski suuri. Apua kannattaa siis hakea heti, kun hälyytysmerkit huomataan.

Työiässä olevat

Työiässä päihdeongelmat voivat ilmetä monella eri tapaa. Se voi olla työelämää selkeästi haittavaa, tai työ saadaan ehkä hoidettua hyvin, mutta vapaa-ajalla elämänhallinta horjuu. Tässä sijaisuhriksi päihdeongelmalle tulevat myös kumppani ja lapset. Jos perheessä on lapsia, on erityisen tärkeää että apua haetaan. Yleensä lähipiiri on se, joka joutuu asiaan puuttumaan. Työpaikkojen esimiehet ovat usein myös opastettu huomaamaan hälyyttäviä merkkejä ja ohjaamaan päihdeongelmaisia työntekijöitä työterveydenhuoltoon ja päihdekuntoutukseen.

Eläkeläiset

Eläkeiässä päihteiden pariin saattaa työntää yksinäisyys ja syrjäytyminen, kun yhtäkkiä ei työ ole täyttämässä elämää ja siihen liittyviä sosiaallisia verkostoja ei ole. Tässä tärkeänä tukena ovat läheiset ja perhe. Hyvin tärkeää olisi myös kannustaa eläkeiässä olevaa aktiviteettien pariin, varsinkin sellaisiin, joissa syntyy sosiaallisia kontakteja.

Päihdekuntoutuksesta enemmän voitte lukea Maivita Oy:n sivuilta.