Apua terveydellisiin haasteisiin eri elämän vaiheissaApua terveydellisiin haasteisiin eri elämän vaiheissa


minusta

Apua terveydellisiin haasteisiin eri elämän vaiheissa

Meille tulee vastaan eri ikäisinä erilaisia terveyteen liittyviä haasteita. Joskus ne voivat koskettaa meitä myös läheisien kautta, jos olemme tukena heidän terveysongelmien kanssa. Blogiin pyritään tuomaan esimerkkejä ja neuvoja eri tilanteista ja eri elämänvaiheista. Isoja muutoksia omaan terveyteen voi tulla onnettomuuksien myötä esimerkiksi murtumien tai muiden vammojen muodossa, rankka elämän vaihe voi tuoda mukanaan masennuksen tai uupumisen, ja myös päihdeongelmat ovat hyvin yleisiä. Näissä tilanteissa halutaan yleensä tietoa sekä tukea, joten täällä kirjoituksissa pyritään sitä tuomaan. Blogissa pyritään tuomaan yleistä tietoa, mutta ihan myös käytännön vinkkejä arkeen. Esimerkiksi mihin lääkäriin ottaa yhteyttä tai miten ruutinien muutoksella voi helpottaa elämää. Toivottavasti saat hyötyä kirjoituksista, lukuiloa!

Viimeisimmät julkaisut

Hoitolaitteet kuntoutukseen löytyvät sairaalasta, terveyskeskuksesta tai jälleenmyyjältä
22 April 2022

On olemassa paljon erilaisia kuntoutusmuotoja, joi

Miten varautua hampaiden valkaisuun ja saada helpotusta vihlontaan?
10 February 2022

Esteettinen hammashoito tarjoaa mahdollisuuksia ha

Hautaustoimisto auttaa hautajaisjärjestelyissä
3 January 2022

Omaisen menetys on surullinen hetki, mutta hautaja

Keto ruokavalio on vähähiilihydraattinen
24 November 2021

Keto ruokavalio eli ketogeeninen ruokavalio on väh

Henkilökohtainen avustaja kotiin on hyvä ratkaisu monessa eri elämän tilanteessa
23 September 2021

Henkilökohtaista apua myönnetään vaikeavammaiselle

Henkilökohtainen avustaja kotiin on hyvä ratkaisu monessa eri elämän tilanteessa

Henkilökohtaista apua myönnetään vaikeavammaiselle henkilölle, auttamaan omien valintojen toteuttamisessa päivittäisissä toimissa, työssä ja vapaa-ajalla. Henkilökohtainen apu on kunnan sosiaalitoimen vammaispalvelujen järjestämä palvelu, joka on käyttäjälleen maksutonta. Henkilökohtaista apua voi myös ostaa yksityisesti. Vaikeavammaiseksi määritellään henkilö, joka tarvitsee pitkäaikaisen tai etenevän vamman tai sairauden johdosta toisen henkilön apua suoriutuakseen tavanomaisista elämän toiminnoista, eikä avun tarve johdu sairauksista ja toimintarajoitteista, jotka liittyvät pääasiassa ikääntymiseen. Avun tarpeeseen vaikuttavat erialaiset asiat, mutta apua voi tarvita esimerkiksi fyysisen vamman, sairauden, aistivamman tai kehitysvamman vuoksi. Henkilökohtaista apua voi saada päivittäisiin toimiin, työhön, opiskeluun ja vapaa-aikaan, kuten harrastuksiin, läheisten tapaamiseen ja yhteiskunnalliseen osallistumiseen, mutta myös esimerkiksi ulkomaanmatkalle.

Henkilökohtainen avustaja kotiin on apu monissa arjen toimissa

Monessa erilaisessa elämäntilanteessa tarvitaan avustaja kotiin tai muihin päivittäisiin toimiin. Henkilökohtaisen avustajan tehtävä on auttaa asiakasta kaikissa tavanomaiseen elämään liittyvissä asioissa ja mahdollistaa häntä elämään elämäänsä haluamallansa tavalla, mutta tarvitsee siihen vammansa tai sairautensa takia apua. Henkilökohtainen apu ei ole terveydenhuoltoa, eikä sairaanhoitoa.

Avustajan työnkuva määritellään avustettavan tarpeen mukaan, joten sen sisältö vaihtelee sen mukaan, mitä avustettavan ja avustajan kesken sovitaan ja määritellään työsopimukseen. Työn sisällöstä on siis vaikea antaa yleistä kuvausta, mutta siihen kuuluu usein esimerkiksi arkisia kotitöitä, kuten siivoaminen, ruuanlaitto ja kaupassa asiointi. Usein työhön kuuluu myös luottamuksellisten asioiden hoitaminen, kuten pankkiasioiden hoitaminen, kommunikoinnissa avustaminen, työssä ja harrastuksissa mukana oleminen ja erilaisissa tapahtumissa avustaminen. Työaika riippuu myös tarpeesta, eli työvuorot voivat olla päivisin, iltaisin ja myös öisin, sopimuksen mukaan.

Avustajat ovat usein mukana avustamassa myös henkilökohtaisissa asioissa. Avustajan vastuuseen kuuluu salassapito ja luottamuksellisuuden säilyminen. Henkilökohtaisen avustajan työhön ei vaadita erityistä koulutusta, mutta sitä tehdäkseen täytyy olla 16 -vuotta täyttänyt, luotettava ja omata työhön sopivan asenteen.

Avustaja kotiin

Henkilökohtainen avustaja kotiin mahdollistaa avustettavan kotona asumisen. Monille se antaa mahdollisuuden elää yksilöllistä ja itsenäistä elämää. Avustettava henkilö voi itse tehdä päätöksen siitä, kuka häntä avustaa ja millaista apua hän haluaa. Henkilökohtaiseksi avustajaksi kannattaa valita henkilö, johon luottaa.

Mikäli etsit henkilökohtaista avustajaa kotiin, voit lukea lisätietoa esimerkiksi Avustaja.fi Avustajapalvelut -sivulta.