Apua terveydellisiin haasteisiin eri elämän vaiheissaApua terveydellisiin haasteisiin eri elämän vaiheissa


minusta

Apua terveydellisiin haasteisiin eri elämän vaiheissa

Meille tulee vastaan eri ikäisinä erilaisia terveyteen liittyviä haasteita. Joskus ne voivat koskettaa meitä myös läheisien kautta, jos olemme tukena heidän terveysongelmien kanssa. Blogiin pyritään tuomaan esimerkkejä ja neuvoja eri tilanteista ja eri elämänvaiheista. Isoja muutoksia omaan terveyteen voi tulla onnettomuuksien myötä esimerkiksi murtumien tai muiden vammojen muodossa, rankka elämän vaihe voi tuoda mukanaan masennuksen tai uupumisen, ja myös päihdeongelmat ovat hyvin yleisiä. Näissä tilanteissa halutaan yleensä tietoa sekä tukea, joten täällä kirjoituksissa pyritään sitä tuomaan. Blogissa pyritään tuomaan yleistä tietoa, mutta ihan myös käytännön vinkkejä arkeen. Esimerkiksi mihin lääkäriin ottaa yhteyttä tai miten ruutinien muutoksella voi helpottaa elämää. Toivottavasti saat hyötyä kirjoituksista, lukuiloa!

Viimeisimmät julkaisut

Hoitolaitteet kuntoutukseen löytyvät sairaalasta, terveyskeskuksesta tai jälleenmyyjältä
22 April 2022

On olemassa paljon erilaisia kuntoutusmuotoja, joi

Miten varautua hampaiden valkaisuun ja saada helpotusta vihlontaan?
10 February 2022

Esteettinen hammashoito tarjoaa mahdollisuuksia ha

Hautaustoimisto auttaa hautajaisjärjestelyissä
3 January 2022

Omaisen menetys on surullinen hetki, mutta hautaja

Keto ruokavalio on vähähiilihydraattinen
24 November 2021

Keto ruokavalio eli ketogeeninen ruokavalio on väh

Henkilökohtainen avustaja kotiin on hyvä ratkaisu monessa eri elämän tilanteessa
23 September 2021

Henkilökohtaista apua myönnetään vaikeavammaiselle

Hautaustoimisto auttaa hautajaisjärjestelyissä

Omaisen menetys on surullinen hetki, mutta hautajaisjärjestelyiden hoitaminen täytyy aloittaa myös surun keskellä. Hautajaiset on tärkeä tilaisuus, jossa voimme hyvästellä edesmenneen henkilön ja jatkaa elämäämme. Hautajaisia suunnitellessa kannattaa valita apuun osaava hautaustoimisto, jonka kanssa voi suunnitella hautajaiset kokonaisvaltaisesti, omien ja mahdollisesti myös vainajan toiveiden mukaan. Jos vainaja ei ole eläessään nimennyt tai toivonut tietyn henkilön huolehtivan hautajaisjärjestelyistä, voivat järjestelyistä huolehtia omaiset.

Mistä aloittaa hautajaisten järjestely

Hautajaisjärjestelyt voidaan aloittaa välittömästi henkilön kuoltua ja hautajaisluvan kirjoittaa lääkäri, joka on hoitanut omaista. Kuolemansyyn lääketieteelliseksi selvittämiseksi voidaan tehdä ruumiinavaus ja joissain tapauksissa, kuten tapaturman tai kuoleman tapahtuessa yllättävästi, tehdään oikeuslääketieteellinen kuolemansyyn selvittäminen. Vainajan kuolinsyy selviää kuolintodistuksesta, joka kirjoitetaan kaikkien mahdollisten tutkimusten jälkeen. Tieto kuolemasta lähetetään virkateitse Digi- ja väestötieto virastoon, josta se välittyy muihin instansseihin, kuten seurakuntaan, Kelaan, pankkeihin ja muille asianmukaisille tahoille.

Hautajaisia järjestellessä, kannattaa ensimmäiseksi ottaa yhteyttä hautaustoimistoon, joka toteuttaa hautajaiset toiveiden mukaan. Hautaustoimisto ottaa yhteyttää tarvittaviin ammattilaisiin, joiden avulla hautajaiset toteutetaan ja varaa ajat ja paikat tilaisuutta varten. Hautaustoimissa valitaan arkku tai uurna ja hautaustoimisto huolehtii vainajan pukemisesta, arkkuunlaitosta ja tarpeellisista kuljetuksista. Hautaustoimisto järjestää myös kukkalaitteet ja tarvittaessa perunkirjoituksen. Esimerkki tällaisesta hautaustoimistosta on Nooan Kukka ja Hautaus.

Hautajaistilaisuus ja muut tarvittavat käytännönjärjestelyt

Hautapaikka on useimmiten hautausmaalla ja se voi olla joko perheen hallinnassa oleva hautapaikka tau uusi hautapaikka. Arkku- ja tuhkahautauksessa tilaisuus on yleensä lähes samanlainen. Arkkuhautauksessa omaiset voivat joko kantaa arkun hautauspaikalle tai se voidaan jättää kappeliin. Tuhkahautauksessa arkku jätetään yleensä kappeliin, josta se siirretään tuhkattavaksi. Hautaustilaisuuden jälkeen järjestetään yleensä muistotilaisuus, jonka voi järjestää kotona tai muissa soveltuvissa tiloissa. Hautauskulut maksetaan ensisijaisesti vainajan varoista ja vainajan tililtä tai, jos vainajalle ei ole omia varoja hautajaiskuluihin, voi niihin hakea hautausavustusta. Perunkirjoitus tulee toimittaa kolmen kuukauden kuluessa kuolemasta kaikista Suomessa asuneista ja kuolleista henkilöistä. Hautajaisten lisäksi on myös joukko muita asioita, joista tulee huolehtia kuolemantapauksen jälkeen. Niihin kuuluvat esimerkiksi vainajan postin edelleen lähetys lähiomaiselle, sekä tärkeää on myös huolehtia vainajan asunnosta ja katkaista tililtä menevät suoraveloitukset, tilaukset ja sopimukset. Jos vainajalla on jäsenyyksiä klubeissa ja hän on osallistunut harrastustoimintaan, kannattaa myös näille yhteisöille muistaa ilmoittaa kuolemasta.