Apua terveydellisiin haasteisiin eri elämän vaiheissaApua terveydellisiin haasteisiin eri elämän vaiheissa


minusta

Apua terveydellisiin haasteisiin eri elämän vaiheissa

Meille tulee vastaan eri ikäisinä erilaisia terveyteen liittyviä haasteita. Joskus ne voivat koskettaa meitä myös läheisien kautta, jos olemme tukena heidän terveysongelmien kanssa. Blogiin pyritään tuomaan esimerkkejä ja neuvoja eri tilanteista ja eri elämänvaiheista. Isoja muutoksia omaan terveyteen voi tulla onnettomuuksien myötä esimerkiksi murtumien tai muiden vammojen muodossa, rankka elämän vaihe voi tuoda mukanaan masennuksen tai uupumisen, ja myös päihdeongelmat ovat hyvin yleisiä. Näissä tilanteissa halutaan yleensä tietoa sekä tukea, joten täällä kirjoituksissa pyritään sitä tuomaan. Blogissa pyritään tuomaan yleistä tietoa, mutta ihan myös käytännön vinkkejä arkeen. Esimerkiksi mihin lääkäriin ottaa yhteyttä tai miten ruutinien muutoksella voi helpottaa elämää. Toivottavasti saat hyötyä kirjoituksista, lukuiloa!

Viimeisimmät julkaisut

Hoitolaitteet kuntoutukseen löytyvät sairaalasta, terveyskeskuksesta tai jälleenmyyjältä
22 April 2022

On olemassa paljon erilaisia kuntoutusmuotoja, joi

Miten varautua hampaiden valkaisuun ja saada helpotusta vihlontaan?
10 February 2022

Esteettinen hammashoito tarjoaa mahdollisuuksia ha

Hautaustoimisto auttaa hautajaisjärjestelyissä
3 January 2022

Omaisen menetys on surullinen hetki, mutta hautaja

Keto ruokavalio on vähähiilihydraattinen
24 November 2021

Keto ruokavalio eli ketogeeninen ruokavalio on väh

Henkilökohtainen avustaja kotiin on hyvä ratkaisu monessa eri elämän tilanteessa
23 September 2021

Henkilökohtaista apua myönnetään vaikeavammaiselle

Hoitolaitteet kuntoutukseen löytyvät sairaalasta, terveyskeskuksesta tai jälleenmyyjältä

On olemassa paljon erilaisia kuntoutusmuotoja, joiden kakkien tarkoituksena on lisätä kuntoutujan hyvinvointia sekä työ- ja toimintakykyä. Kuntoutusta on tarjolla fyysisiin, psyykkisiin ja sosiaalisiin vaikeuksiin. Tervetuloa blogin pariin. Tämänkertaisena aiheena on kuntoutus ja hoitolaitteet kuntoutukseen. Toivottavasti kirjoituksesta löytyy hyödyllistä tietoa aiheesta, jos kuntoutuksen hakeminen on ajankohtaista joko itsellesi tai läheisellesi.

Kuntoutuksessa on erilaisia osa-alueita

Kuntoutus jaetaan neljään osa-alueeseen: ammatilliseen, kasvatukselliseen, sosiaaliseen ja toimintakykykuntoutukseen. Kuntoutuksen tarve voi johtua monesta erilaisesta syystä ja siitä voi saada apua monenlaisiin vaikeuksiin. Elämässä voi tapahtua erilaisia asioita ja eteen voi tulla vaikeuksia, jotka saattavat vaikuttaa toimintakykyymme eri tavoin. Toimintakyky ja sen säilyminen on tärkeää jokaiselle, joten siitä kannattaa pitää huolta ja hakea kuntoutusta tarpeen mukaan, että toimintakykyä saadaan lisättyä tai palautettua. Myös sairauden, vamman tai onnettomuuden vuoksi saattaa tarvita kuntoutusta, kuten myös työkyvyn heiketessä tai elämänhallinnan vaikeuksissa. Kuntoutuksessa käytetään myös usein erilaisia laitteita, voit tutustua niihin paremmin Alaset Import Oy sivuilla.

Lääkinnällinen kuntoutus auttaa sairauksien hoidossa

Lääkinnällistä kuntoutusta voi saada sekä psyykkisten että fyysisten sairauksien hoitoon. Sen avulla autetaan joko selviämään sairauden kanssa tai parantumaan siitä. Lääkinnällisellä kuntoutuksella pidetään yllä sekä fyysistä, psyykkistä että sosiaalista toimintakykyä. Lääkinnällistä kuntoutusta voidaan järjestää esimerkiksi sairaalassa tai terveyskeskuksessa, joista löytyy myös tarvittavat hoitolaitteet kuntoutukseen. Lääkinnällistä kuntoutusta ovat myös terapia ja fysioterapia sekä erilaisten mielenterveyden ja neuropsykiatristen ongelmien hoito.

Ammatillinen kuntoutus auttaa työelämässä pärjäämiseen

Ammatillista kuntoutusta voi tarvita, jos työkyky on heikentynyt, on vaikeaa jaksaa työelämässä tai jos työttömyys on jatkunut pitkään ja työpaikan löytäminen on vaikeaa. Ammatillisen kuntoutuksen muotoja on olemassa erilaisia, riippuen myös sen tarpeeseen vaikuttavasta syystä. Ammatillisesta kuntoutuksesta kannattaa kysyä ensin omalta lääkäriltä, TE-toimistosta, tai työeläkelaitoksesta, joissa osataan ohjata eteenpäin ja etsiä sopivin vaihtoehto kuntoutustarpeen mukaan.

Sosiaalinen kuntoutuksen tarkoituksena on auttaa jaksamaan arjessa

Sosiaalisella kuntoutuksella pyritään parantamaan arjessa jaksamista ja tarjoamaan tukea asioissa, jotka auttavat selviämään esimerkiksi vaikeasta elämäntilanteesta eteenpäin. Sosiaalisen kuntoutuksen piiriin kuuluvat myös esimerkiksi vertaistuki ja sosiaalisessa vuorovaikutuksessa tukeminen. Sosiaalinen kuntoutus on joustavaa ja monimuotoista ja sopii monenlaiseen elämäntilanteeseen.

Kasvatuksellinen kuntoutus on usein suunnattu vammaisille, pitkäaikaissairaille tai syrjäytymiskierteessä oleville lapsille tai nuorille. Sen avulla pyritään tukemaan kehitysprosessia, minäkuvan, sosiaalisten vuorovaikutustaitojen ja kansalaistaitojen kehitystä.