Apua terveydellisiin haasteisiin eri elämän vaiheissaApua terveydellisiin haasteisiin eri elämän vaiheissa


minusta

Apua terveydellisiin haasteisiin eri elämän vaiheissa

Meille tulee vastaan eri ikäisinä erilaisia terveyteen liittyviä haasteita. Joskus ne voivat koskettaa meitä myös läheisien kautta, jos olemme tukena heidän terveysongelmien kanssa. Blogiin pyritään tuomaan esimerkkejä ja neuvoja eri tilanteista ja eri elämänvaiheista. Isoja muutoksia omaan terveyteen voi tulla onnettomuuksien myötä esimerkiksi murtumien tai muiden vammojen muodossa, rankka elämän vaihe voi tuoda mukanaan masennuksen tai uupumisen, ja myös päihdeongelmat ovat hyvin yleisiä. Näissä tilanteissa halutaan yleensä tietoa sekä tukea, joten täällä kirjoituksissa pyritään sitä tuomaan. Blogissa pyritään tuomaan yleistä tietoa, mutta ihan myös käytännön vinkkejä arkeen. Esimerkiksi mihin lääkäriin ottaa yhteyttä tai miten ruutinien muutoksella voi helpottaa elämää. Toivottavasti saat hyötyä kirjoituksista, lukuiloa!

Viimeisimmät julkaisut

Vammaisella henkilöllä on oikeus saada henkilökohtainen avustaja kotiin
1 September 2022

Henkilökohtaisen avun saaminen edellyttää, että va

Hoitolaitteet kuntoutukseen löytyvät sairaalasta, terveyskeskuksesta tai jälleenmyyjältä
22 April 2022

On olemassa paljon erilaisia kuntoutusmuotoja, joi

Miten varautua hampaiden valkaisuun ja saada helpotusta vihlontaan?
10 February 2022

Esteettinen hammashoito tarjoaa mahdollisuuksia ha

Hautaustoimisto auttaa hautajaisjärjestelyissä
3 January 2022

Omaisen menetys on surullinen hetki, mutta hautaja

Keto ruokavalio on vähähiilihydraattinen
24 November 2021

Keto ruokavalio eli ketogeeninen ruokavalio on väh

Vammaisella henkilöllä on oikeus saada henkilökohtainen avustaja kotiin

Henkilökohtaisen avun saaminen edellyttää, että vanhuksella tai vaikeavammaisella henkilöllä on voimavaroja päättää avun sisällöstä ja menetelmästä. Näin ollen apua saavan henkilön on itse määriteltävä, millaista apua hän tarvitsee. Tämä voidaan tehdä erilaisten apuvälineiden tai kuvien ja eleiden avulla.

Vammautuneilla henkilöillä on oikeus saada henkilökohtainen avustaja kotiin ja kodin ulkopuolelle. Myös kehitysvammaisia henkilöitä pidetään vammaispalvelulain nojalla vammaisina. Siksi heillä on oikeus henkilökohtaiseen apuun samalla tavalla kuin muillakin vammaisilla.

Henkilökohtainen avustaja kotiin missä elämänvaiheessa tahansa

Henkilökohtaiselle avulle ei ole määrätty ikärajaa, joten myös vaikeavammaisilla lapsilla on oikeus saada henkilökohtainen avustaja kotiin. He saavat henkilökohtaista apua silloin, kun he eivät ole vanhempiensa ja huoltajiensa jatkuvan hoivan tarpeessa, vaan voivat itse ainakin osittain vaikuttaa ja tehdä päätöksiä omasta toiminnastaan. Oikeus henkilökohtaiseen avustukseen ei ole sidottu ikään, vaan vammaisuuteen tai liikuntarajoitteisuuteen.

Ikääntyneillä vammaisilla henkilöillä on oikeus avustuspalveluihin samalla tavalla kuin muillakin vammaisilla. Se, että vaikeavammainen henkilö on iäkäs, ei tarkoita, ettei hänellä olisi oikeutta henkilökohtaiseen apuun. Vanhuusvammaisuus eroaa normaalista ikääntymisestä: ikääntyminen johtaa esimerkiksi näön ja kuulon heikkenemiseen, mutta vain joillakin ihmisillä on vaikean vammaisuuden kaltaisia sairauksia.

Avustaja kotiin - miten saada henkilökohtaista apua?

Voit hakea henkilökohtaista apua paikallisesta sosiaalitoimistosta täyttämällä hakemuslomakkeen. Henkilökohtaisen avun taso määräytyy palvelusuunnitelman mukaan ja henkilökohtainen apu ei riipu diagnoosista. Yleensä sukulainen tai muu läheinen henkilö ei voi toimia henkilökohtaisena avustajana, ellei siihen ole erittäin painavaa syytä. Henkilökohtaista apua voidaan myöntää, vaikka hakijan läheinen olisi hoitajana, sillä hoitotuki ja henkilökohtainen apu täydentävät toisiaan.

Vaikeavammainen henkilö voi toimia henkilökohtaisen avustajan työnantaja, tämä riippuu avustettavan halukkuudesta ja kyvystä. Palvelusetelijärjestelmässä kunta antaa vaikeavammaiselle henkilölle palvelusetelin henkilökohtaisia avustajapalveluja varten. Tässä tapauksessa vammainen henkilö ei toimi työnantajana avustajalleen.

Kunta voi ostaa avustuspalvelun ja palvelun voi tarjota julkinen tai yksityinen palveluntarjoaja, kunta itse tai yhteistyössä muiden kuntien kanssa. Henkilökohtaista apua voidaan antaa myös edellä mainittujen yhdistelmänä. Palvelun järjestämisessä on otettava huomioon vaikeavammaisen henkilön mielipide, ja palvelusuunnitelmassa määritellyt yksilölliset tuen tarpeet. Henkilökohtainen avustaja löytyy yleensä esimerkiksi työ- ja elinkeinotoimistosta tai suoran alaan erikoistuneilta yrityksiltä. Henkilökohtaisen avun tarpeessa, kannattaa tarkistaa esimerkiksi Avustaja.fi Avustajapalvelut.